Zóna pro poradce

Kancelář společnosti

  • +420 775 897 952

Investiční akademie úspěšně za námi

I. investiční akademie AIDO,
se konala ve čtvrtek 17.9.2020.

Probraná témata:

  1. V úvodní části nám přední český ekonom Martin Slaný prezentoval vliv a dopady COVID-19 na ekonomiku.
  2. Navázali jsme následně specifiky současné situace definované dlouhodobě nízkými úroky a aktuálně vysokou inflací.
  3. Blíže jsme probrali vývoj na stále (i přes krizi) rostoucím trhu nemovitostí a diskutovali jsme, kde se nachází prostor k nadprůměrným výnosům i do budoucna.
  4. V následné praktické fázi jsme se zaměřili na odlišnosti mezi investicí a spekulací, která je v portfoliích dlouhodobých investorů stále velmi častá. Především jsme pak i probrali jednotlivé investiční strategie a přístupy pro ochranu či budování majetku na aktuálních finančních trzích.

Všechna témata byla samozřejmě zaměřena na kompetentní a informované využití poradců při jednáních s klienty.

Fotogalerie

Poradci z mého týmu byli nadšeni.

Velmi jednoduše nám byla vysvětlena situace na trhu, možnosti a rizika investování, ale hlavně důležitost investování pro tvorbu portfólií našich klientů. Celá akademie byla zaměřena na praxi – tedy na témata, se kterými se běžně u klientů potkáváme.

Iva Vodrážková
regionální ředitelka